Jan Eriksson

2001-04-18

 

 

Överkurs

 

Olika varianter av utilitarism:

 

Handlingsutilitarism: Hur kommer mitt handlande i just denna situation att påverka den allmänna jämvikten mellan gott och ont?

 

Regelutilitarism: Det kan vara rätt att följa en regel även om den inte just i denna situation leder till ett överskott av gott över ont. Detta då konsekvenserna som helhet blir bättre om man har vissa regler än om varje person skall göra sitt eget avgörande i varje enskild situation. Skillnaden mot deontologisk etik är att denna överhuvudtaget inte kalkylerar med konsekvenser. Det är handlingen i sig som är fel i deontologisk etik.

 

                                               *

 

Hedonistisk utilitarism: (av grekiskans hedone, njutning) Det enda som har ett värde i sig (ett intrinsikalt värde) är njutningen. Synonymer: lycka, välbefinnande. Övriga positiva begrepp som frihet, jämlikhet, rättvisa, solidaritet, kunskap etc, är s k instrumentella värden vilka är medel för att nå njutningen. Vad som är njutning/lycka/välbefinnande är olika för olika människor och avgörs av den enskilde individen. Den hedonistiska utilitarismen förespråkar  ”största möjliga lycka till största möjliga antal människor.”

 

 

tillbaka

hem